top of page

Sýček králičí 

Athene cunicularia

Fototapety_Antické_mapy_sveta_64.jpg.lar
sýček králičí Zoo Plasy
  • Sýček králičí  je široce rozšířená sova z čeledi puštíkovitých.

  • Obývá otevřené suché krajiny s nízkou vegetací, nejčastěji stepi, pastviny, zemědělskou krajinu a polopouště na velkém území Severní a Jižní Ameriky. Jedinci ze Severní Ameriky jsou přitom tažní se zimovišti ve Střední Americe, jedinci z populací jihoamerických však na svých hnízdištích setrvávají po celý rok.

  • Sýček je 19 až 28 cm vysoký, rozpětí křídel dosahuje 50–61 cm, hmotnost 140–240 g.[2]

  • Na rozdíl od většiny ostatních puštíkovitých je aktivní také ve dne a zdržuje se zejména na zemi. Na kořist, kterou tvoří široká řada bezobratlých živočichů (např. velký hmyz) i malých obratlovců (zejména hlodavci), číhá na vyvýšeném místě (např. na spadlém kmeni nebo kamenu). Sýček dokáže přítomnost kořisti i aktivně ovlivňovat. Umí hromadit trus a různé zbytky potravin na jednom místě. To pak přiláká hmyz, malé hlodavce, ptáky a plazy, které pak sovička uloví.

  • Je obvykle monogamní a hnízdí v norách. V Severní Americe začíná hnízdit během konce března a v dubnu, kdy samice do hnízda klade 4–12 (průměrně 9) vajec, na kterých sedí sama po dobu 3–4 týdnů. Během období, kdy samice provádí inkubaci, ji samec do hnízda nosí potravu. Po čtyřech týdnech jsou již mláďata schopna létat na krátkou vzdálenost a začínají opouštět hnízdní noru. Rodiče je však přestávají zcela krmit až po 1 až 3 měsících.

  • Svým hlasovým projevem dokáží mj. napodobit chřestýše, což používají jako obrannou taktiku proti potenciálním predátorům.

bottom of page