top of page

GORILLA DOCTORS

Gorilla Doctors je jedinou organizací na světě, která se věnuje záchraně goril horských a východních
nížin (Grauerova) po jednom gorilím pacientovi pomocí veterinární medicíny a vědy s přístupem One
Health

RWANDSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Gorilla Doctors spolupracuje s neziskovou organizací Conservation Heritage-Turambe na podpoře

vzdělávání o zlepšování zdraví divokých zvířat a komunitního zdraví na základních školách

sousedících s národním parkem Volcanoes ve Rwandě. Naši veterináři předvádějí ukázky, které

ukazují, jak a proč jsou horské gorily léčeny kvůli nemoci a zranění studentům zapsaným do

mimoškolního programu CHT na ochranu a zdraví. Pomocí masek, stetoskopů, pistole na stlačený vzduch a prázdných šipek simulují veterináři a děti zdravotní zásahy goril. Během diskusí se studenti dozví, že stát se doktorem goril je možná kariérní cesta. Po naší návštěvě studenti CHT vytvářejí kresby

a malby, které se zobrazují jako gorilí lékaři.

Gorilla Doctors je jedinou organizací na světě, která se věnuje záchraně goril horských a východních

nížin (Grauerova) po jednom gorilím pacientovi pomocí veterinární medicíny a vědy s přístupem One

Health. Náš mezinárodní veterinární tým poskytuje praktickou lékařskou péči nemocným a zraněným

gorilám horským a Grauerovým žijícím v národních parcích Rwandy, Ugandy a Demokratické republiky

Kongo (DRC). Vzhledem k tomu, že na světě dnes zbývá pouze 1 063 horských goril a stále se zmenšující počet Goril Grauerových, je zdraví a pohoda každé jednotlivé gorily životně důležité pro přežití tohoto druhu. Náš veterinární tým pravidelně sleduje zdravotní stav goril horských a grauerových

zasahuje při léčbě jedinců s život ohrožujícím onemocněním nebo zraněním, kdykoli je to možné. VĚDĚL JSI?

V důsledku pytláctví a nelegálního obchodu s divokými zvířaty Gorilla Doctors léčí a starají se

o zabavené gorilí sirotky. V současné době dohlížíme na lékařskou péči o čtyři sirotky horských goril

, Ndeze, Ndakasi, Maisha a Matabishi a jednoho gorilího sirotka Grauera, Kalonge, v centru Senkwekwe

národního parku Virunga. Gorilla Doctors také pomáhají všem třem vládám poskytováním nouzové

a karanténní péče pro všechny gorily od okamžiku jejich záchrany až po jejich převoz do zařízení

pro dlouhodobě nemocné.

Když je gorila zabavena, je sirotek převezen do zařízení dočasné péče, kde jej mohou gorilí lékaři

vyhodnotit. Zabavené gorily často trpí dehydratací, podvýživou, duševním utrpením a zraněními

souvisejícími s jejich odchytem a zajetím. Naše veterinární týmy úspěšně léčily sirotky s traumaty od

střelných ran a popálení provazem až po gangrenózní končetiny. V důsledku stresu a kontaktu

s lidskými choroboplodnými zárodky se u nových sirotků někdy rozvine také respirační onemocnění,

které může přejít v zápal plic. V závislosti na závažnosti jejich onemocnění mohou být sirotci léčeni

antibiotiky, protizánětlivými léky a intravenózními tekutinami.

Matabishi

ZDRAVOTNÍ HROZBA PRO GORILY

SNARES Lanové a drátěné pasti nastražené pytláky v národních parcích představují pro gorily

velkou hrozbu. Obecně platí, že pytláci nastražují pasti k chytání antilop a jiných lesních zvířat,

aby nakrmili své rodiny. Země obklopující stanoviště horských goril patří k nejhustěji osídleným

v Africe a většina populace je extrémně chudá. Tlak na jídlo je obrovský a někteří lidé se uchylují

k pytláctví, aby přežili.

Bohužel gorily, zejména kojenci a mláďata, se někdy do těchto pastí chytí. Gorily mohou kvůli pasti

ztratit končetiny nebo prsty nebo zemřít v důsledku infekce nebo uškrcení.

TRAUMA ZPŮSOBENÉ GORILOU Fyzické zranění nebo trauma je hlavní příčinou úmrtí

horských goril. Trauma může být způsobeno člověkem (jako jsou zranění způsobená nástrahami),

výsledkem nehod nebo způsobené jinými gorilami. Při přebírání skupiny nebo získávání nových samic

se stříbrohřbeti někdy dopouštějí infanticidy na mláďatech druhého samce, takže jejich matky začnou

znovu reprodukčně cyklovat, což novým samcům umožní zplodit se samicemi své vlastní potomky.

Stříbrohřbeti a černohřbeti se svými dlouhými ostrými zuby mohou způsobit vážná zranění, když mezi

sebou bojují o dominanci. Občas se stane, že se uprostřed rvaček setkají dospělé samice a mláďata

a zraní se.

Zatímco infanticidy a boje jsou v gorilí populaci přirozeným jevem, Gorilla Doctors někdy zasáhnou,

aby zachránili jedince trpící život ohrožujícími zraněními. Genetici se domnívají, že vzhledem

k tomu, že populace goril horských je tak malá a genetická rozmanitost je životně důležitá pro přežití

druhu, jednotlivé gorily přispívající do genofondu zaručují život zachraňující veterinární péči.

Náš veterinární tým pokračuje ve zkoumání a debatách o komplikované otázce zásahu při záchraně

goril trpících zraněními přirozeně způsobenými jinými gorilami. Těšíme se na den, kdy bude populace

goril horských natolik velká, že již nebude potřeba zasahovat.

PARAMETRY RUTINNÍ KONTROLY STAVU

Tým každý měsíc navštěvuje každou habituovanou skupinu horských goril, aby provedl důkladnou

vizuální kontrolu zdravotního stavu. Během rutinní zdravotní kontroly veterinář pozoruje každého

člena gorilí skupiny, aby zkontroloval různé zdravotní parametry:

Stav těla Vypadá zvíře dobře živené a zdravé?

Aktivita: Je zvíře ve střehu? Vykazuje nějaké známky slabosti nebo letargie?

Dýchání: Dýchá zvíře dobře? Je to kašel nebo kýchání?

Kůže a srst: Má zvíře nějaké viditelné rány, kožní léze nebo neobvyklé výrůstky? Je srst lesklá a plná,

nebo matná, odbarvená nebo vypadává?

Výtok z hlavy/obličeje: Má zvíře na hlavě nebo obličeji nějaké viditelné známky nemoci, jako je rýma

nebo výtok z očí?

Stolice: Vypadá stolice zvířete normálně?

U každého zvířete se pečlivě zaznamenávají. Kromě měsíčních kontrol veterinářů se Gorilla Doctors

do značné míry spoléhá na pozorování stopařů pracujících pro národní parky a organizace, jako je

Karisoke Research Center of the Dian Fossey Gorilla Fund International. Stopaři vidí gorily každý

den a jsou vyškoleni Gorilla Doctors, aby hledali jakékoli změny chování a další příznaky, které

by mohly naznačovat nemoc a zranění. Obavy jsou hlášeny zpět našemu veterinárnímu týmu, který

následuje za účelem provedení podrobnějších vizuálních zdravotních kontrol.

Dr. Noel ukazuje rwandským školním dětem šipkovou pistoli používanou k podávání léků

divokým gorilám.

Více se dozvíte na www.gorilladoctors.org

GORILA_DOCTORS
.pdf
Download PDF • 2.20MB


bottom of page