top of page

Labuť černá

Cygnus atratus

Fototapety_Antické_mapy_sveta_64.jpg.lar
labut_cerna Zoo Plasy
  • U labutě černé rozeznáváme celkem 2 poddruhy: labuť černou australskou  a labuť černou novozélandskou, která je v současné době již vyhynulá.

  • Je celá černá s bílými letkami (nápadné zvláště za letu) a červeným zobákem s příčným bílým pruhem. Obě pohlaví jsou si velmi podobná, samci bývají pouze o něco větší. Mladí ptáci jsou hnědošedí

  • Labuť černá žije na sladkých, poloslaných a slaných jezerech, řekách s hustě zarostlými břehy, zaplavených pastvinách a v bažinách na území jihozápadní a východní Austrálie a na přilehlých ostrovech

  • Ročně klade 4–8 zelenobílých vajec, na kterých sedí oba rodiče po dobu 35–40 dní. Krátce po vylíhnutí se mláďata občas vozí na hřbetech rodičů, v jejich blízkosti zůstávají do doby, než se zbaví prachového peří – tedy asi po dobu 6 měsíců.

bottom of page