top of page

Kapr obecný

Cyprinus carpio

Fototapety_Antické_mapy_sveta_64.jpg.lar
Kapr obecný ZOO Plasy
  •  je sladkovodní paprskoploutvá ryba z čeledi kaprovití 

  • Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii a patří mezi nejvýznamnější druhy využívané v akvakultuře

  •  Je největší českou kaprovitou rybou a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam.

  • Hmotnost kapra obecného může ve vhodných podmínkách přesáhnout 30 kilogramů a jeho délka může přesáhnout 100 centimetrů. 

  • Kapr je v ČR nepůvodním druhem a dnes má kosmopolitní rozšíření

  • Kapr obecný se dlouhodobě vyskytuje v řekách a jezerech úmoří Černého moře, Kaspického moře a Aralského jezera, rozsah původního přirozeného areálu je však nejasný

  • Kapr obecný byl zavlečen do Austrálie, kde je považován za extrémně nebezpečný invazívní druh, který má velmi devastující vliv na tamní sladkovodní ekosystémy

bottom of page