top of page

Jelec jesen

Leuciscus idus

Fototapety_Antické_mapy_sveta_64.jpg.lar
jelec jesen Zoo Plasy
  • druh kaprovitých ryb vyskytující se v Česku. V minulosti zde jeho početnost klesala v důsledku vysokého industriálního znečištění vod. V současnosti se začíná opět rozšiřovat do dřívějších lokalit

  • Preferují hluboké, chladné a čisté vody

  • Dospělí jedinci mají průměrnou velikost těla okolo 40–50 cm. Maximální velikost byla okolo 60 cm. Hmotnost se pohybuje kolem 2 kg 

  • Jesen je dobře rozpoznatelný svými oranžovými zabarvenými ploutvemi, ale je možné zaměnit ho s jelcem tlouštěm

  • Jesen je nativní pouze v Asii. Do Severní Ameriky, na Nový Zéland a v Evropě do Německa, Norska, Švýcarska a Velké Británie byl introdukovaný

bottom of page