top of page

Ibis posvátný

Threskiornis aethiopicus

Fototapety_Antické_mapy_sveta_64.jpg.lar
ibis posvátný Zoo Plasy
  • Žil na většině území Afriky, zejména na jih od Sahary a v povodí Nilu, dodnes v ní obývá řadu rozsáhlých oblastí – v Egyptě však byl vyhuben v 19.století.

  • Mimo to žije i v Asii a byl zavlečen do některých zemí Evropy.

  • Živý se hmyzem, rybami, žábami nebo jinými vodními živočichy.

bottom of page