top of page

Bažant vietnamský

Lophura hatinhensis

Fototapety_Antické_mapy_sveta_64.jpg.lar
bazant_vietnamsky zoo Plasy
  • Tento druh bažanta je tzv. Endemitem, který se ve volné přírodě vyskytuje pouze ve středním vietnamu, kde obývá tropické lesy s hustým podrostem

  • Je příbuzný bažanta edwardsova, ale o jeho životě není příliš mnoho informací

  • Dorůstá velikosti 50-65 cm, ocas má dlouhý 20-30 cm a váží 0,8-1 kg

  • Vinou těžby dřeva, a také lovu pro maso, je jeho populace velmi malá, a proto je na červeném seznamu veden jako ohrožený druh

bottom of page