top of page

Amazoňan žlutolící

Amazona autumnalis

Fototapety_Antické_mapy_sveta_64.jpg.lar
amazoňan žlutolící ZOO Plasy
  • Jeho domovem je střední Amerika a západní Ekvádor

  • Obývá vyšší horské oblasti a okraje lesů v blízkosti kukuřičných plantáží a vodních toků

  • Dorůstá do 34 cm, váha se pohybuje mezi 315-485 g. 

  • Žije v párech nebo menších skupinkách, samička klade obvykle 3 vejce, na nichž sedí 16 dnů

  • Jde o velmi hojného ptáka s počtem 5 milionů jedinců a je veden, jako málo dotčený druh

bottom of page