top of page

Želva žlutolící

Trachemys scripta scripta

Fototapety_Antické_mapy_sveta_64.jpg.lar
želva žlutolící.jpg
  • Její původní domovinou byl jihovýchod usa, odkud byla postupně zavlečena téměř do celého světa 

  • Obývá pomalu proudící řeky, bažiny a mokřady

  • Dorůstá do velikosti 13-33 cm, ve volné přírodě se dožívá okolo 30let, v zajetí 40-50

  • Samička klade 5-25 vajec, mláďata se líhnou po 60-90 dnech

  • Jedná se o poddruh želvy nádherné a stejně jako ona je u nás považována za invazivní druh

  • Podle této želvy vznikl údajně seriál želvy ninja

  • Její populace je velká a není proto brána jako ohrožená

bottom of page